Polityka kryminalna

Polityka kryminalna – nauka pokrewna kryminologii oraz pomocnicza prawa karnego zajmująca się projektowaniem i wdrażaniem efektywnych systemów oddziaływania na obywateli w celu uzyskania odpowiedniego poziomu poszanowania prawa. Bada ona wpływ unormowań prawnych na poziom zjawiska przestępczości. Analizuje koszty utrzymania wymiaru sprawiedliwości w kontekście jego efektywności. Zajmuje się optymalizacją systemu penitencjarnego.

Celem polityki kryminalnej jest optymalizacja nakładów na zapobieganie oraz wykrywanie przestępstw.

 


Źródła:

1. J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski: „Kryminologia”. Gdańsk 2008.

2. Wikipedia.

Autor: PR

Data: 28 stycznia 2017 r.