Areszt tymczasowy

Areszt tymczasowy – środek zapobiegawczy przewidziany w większości systemów prawa karnego na świecie, którego celem jest odizolowanie podejrzanego lub oskarżonego od świata zewnętrznego na czas postępowania (przygotowawczego lub sądowego). Jest to zarazem najbardziej dotkliwy środek (mniej dotkliwe to na przykład dozór policyjny czy zakaz opuszczania kraju).

W Polsce decyzję o zastosowaniu takiego środka podejmuje sąd na wniosek prowadzącego sprawę prokuratora. Zgodnie z prawem powinien on być stosowany w ostateczności, tylko wtedy, gdy istnieje wysokie prawdopodobieństwo tego, że podejrzany lub oskarżony popełnił zarzucany czyn, a jego pozostawanie na wolności wiązałoby się z zagrożeniem dla bezpieczeństwa lub wiązałoby się z ryzykiem matactwa w śledztwie.

Niestety w Polsce często ta instytucja jest wykorzystywana w sposób nieprawidłowy. Z jednej strony jako tak zwany areszt wydobywczy, którego celem jest skłonienie osoby podejrzanej do współpracy. A z drugiej strony sądy często nie decydują się na tego typu środek w sytuacjach rzeczywistego zagrożenia dla bezpieczeństwa lub śledztwa.

 


 

Autor: PR

Data: 6 lutego 2017 r.