Asystent detektywa, czyli kto?

Zawód prywatnego detektywa jest zawodem regulowanym, który został ujęty w ramy prawne ustawą o usługach detektywistycznych. W akcie tym zostały określone przykładowe czynności, do realizacji których wymagana jest licencja wydawana przez Komendanta Wojewódzkiego Policji. Jednak kwestia rozróżnienia różnych aktywności jako detektywistycznej lub nie, nie jest do końca jednoznaczna.

Ustawodawca za główną granice pomiędzy czynnością mogącą być wykonywaną przez osobę bez licencji, a zastrzeżoną tylko dla prywatnego detektywa, określił powszechną dostępność danych podlegających pozyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu. Nie jest to jednak precyzyjne. Bo czy informację o samochodzie marki Ford stającym pod wskazanym adresem można traktować jako informację ogólnodostępną czy nie? Przecież każdy na własne oczy może przekonać się o takim stanie faktycznym.

Nie ulega jednak wątpliwości, że dane powszechnie wiadome, pochodzące z informacji publicznej, zbiorów danych zamieszczanych w internecie czy znajdujące się w encyklopedii mogą być przetwarzane przez każdą osobę w dowolnym zakresie. Nie budzi sprzeciwu też stanowisko, że te czynności, które polegają na przetwarzaniu danych osobowych bez zgody osób, których te dane dotyczą, bezwzględnie wymagają posiadania licencji prywatnego detektywa.

Zatem biorąc pod uwagę specyfikę pracy biura detektywistycznego, jest w nim sporo pracy dla tak zwanych asystentów detektywa, czyli takich osób, które wykonują czynności pomocnicze lub pozyskują, przetwarzają i udostępniają dane powszechnie dostępne. Dzięki temu prywatny detektyw może skoncentrować na działalności typowo operacyjnej posiłkując się wsparciem swojego zaplecza. Co więc konkretnie może wykonywać osoba na takim stanowisku:

 • planować pracę detektywów w terenie poprzez optymalny rozdział czynności i ustalanie ich chronologii;
 • wykonywać dokumentację fotograficzną wskazanych miejsc dla celów rekonesansu przed podjęciem właściwych czynności detektywistycznych;
 • przeprowadzać analizy danych rynkowych pozyskanych na przykład z raportów branżowych lub informatorów Głównego Urzędu Statystycznego;
 • pozyskiwać, przetwarzać i analizować dane geodezyjne z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 • przeszukiwać portale społecznościowe w poszukiwaniu informacji na temat życia wskazanych osób;
 • prowadzić harmonogram realizacji sprawy;
 • administrować rozliczeniami z Klientem;

Wątpliwości prawników budzi jednak fakt powierzania asystentom detektywa takich zadań jak:

 • obróbka materiałów pozyskanych przez detektywa;
 • analiza monitoringu;
 • działania z zakresu informatyki śledczej;
 • formatowanie wizualne i stylistyczne sprawozdania końcowego;

Praca asystenta detektywa może być więc bardzo dobrym początkiem kariery w branży detektywistycznej. Daje bowiem możliwość zapoznania się ze specyfiką tego sektora oraz zakresem działania agencji. To także okazja do sprawdzenia się w roli analityka pozyskującego i przetwarzającego dane ze zbiorów powszechnie dostępnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *