Francis Galton

Francis Galton (1822-1911) – brytyjski naukowiec, jako popularyzator daktyloskopii uważany jest za jednego z ojców kryminalistyki. W swoim życiu odnosił sukcesy m.in. w naukach przyrodniczych, statystyce, psychologii, a także medycynie. Jest uważany za twórcę eugeniki.

W książce Finger Prints, wydanej w 1892 roku, podsumował dotychczasowe badania w zakresie linii papilarnych i zaproponował własny system ich klasyfikacji, czym stworzył podwaliny pod popularyzację daktyloskopii jako skutecznego narzędzia identyfikacji ludzi. Bardzo szybko znalazło to przełożenie na działanie policji kryminalnych na całym świecie i przyczyniło się do marginalizacji dotychczasowej metody pomiarów antropometrycznych Bertillona.

 


Źródła:

1. Jürgen Thorwald: „Stulecie detektywów”. Znak 2009.

Autor: PR

Data: 30 grudnia 2016 r.