Jak zostać detektywem w Polsce i ile to kosztuje?

Do końca 2013 roku dostęp do zawodu prywatnego detektywa w Polsce był dość mocno ograniczony. Państwowy egzamin oraz liczne sztuczne bariery korporacyjne sprawiały, że dostęp do zawodu w naszym kraju miało jedynie około 600 osób.

W styczniu 2014 roku, wraz z deregulacją kilkudziesięciu innych zawodów, dostęp do profesji detektywa stał się dużo łatwiejszy. Spowodowało to lawinowy wzrost liczby prywatnych detektywów oraz powstanie wielu nowych biur detektywistycznych. Jedynie w 2014 r. licencję otrzymało ponad 600 osób, czyli liczba osób z uprawnieniami podwoiła się w ciągu zaledwie jednego roku!

W 2016 roku zawód ten nie cieszył się już taką popularnością. Większość biur otwartych w 2014 i 2015 roku już zakończyła działalność (głównie z powodów ekonomicznych), a sami detektywi rzadko pracują w tej profesji. Można stwierdzić, że o licencję starają się teraz głównie pasjonaci detektywistyki oraz osoby dotychczas pracujące w agencjach detektywistycznych, które chcą uregulować swoją sytuację prawną.

Od 2014, aby zostać detektywem (uzyskać licencję detektywa), należy spełnić jedynie następujące wymogi formalne:

  • mieć ukończone 21 lat i mieć wykształcenie minimum średnie;
  • mieć ukończony kurs detektywistyczny (którego program obejmuje przede wszystkim kwestie związane z ochroną danych osobowych oraz aspekty prawne związane z prowadzeniem własnego biura detektywistycznego);
  • nie być karanym;
  • nie być zwolnionym ze służb mundurowych dyscyplinarnie;
  • nie mieć przeciwwskazań medycznych i psychicznych do wykonywania zawodu;
  • mieć pozytywną opinię Komendanta Powiatowego Policji.

Szczegółowa lista wymogów formalnych zawarta jest w ustawie o zawodzie detektywa (plik do pobrania).

Aby móc samodzielnie świadczyć usługi detektywistyczne jako przedsiębiorca należy dodatkowo uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie detektywistyki. Rejestr taki prowadzi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, a do jego uzyskania wymagane jest wniesienie opłaty oraz posiadanie licencji detektywa przez przynajmniej jedną z osób zatrudnionych lub powołanych do reprezentacji danego podmiotu.

Łączny koszt samych spraw formalnych związanych z uzyskaniem licencji detektywa oraz uruchomieniem własnego biura detektywistycznego to ponad 5000 PLN, na co składa się koszt kursu detektywistycznego (około 1000 PLN), koszt licencji (około 2200 PLN), koszt wpisu do działalności regulowanej (około 600 PLN), badania lekarskie (około 300 PLN) oraz ubezpieczenie na pierwszy rok działalności (około 1000 PLN). Jednak to nie te koszty są obecnie główną barierą dla nowych agencji detektywistycznych. O rzeczywistych kosztach uruchomienia i prowadzenia własnego biura detektywistycznego napiszemy w jednym z kolejnych wpisów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *