Kontrola rodzicielska

Kontrola rodzicielska – pojęcie odnoszące się do szerokiego zakresu działań, których celem jest pozyskiwanie przez rodziców informacji na temat ich dziecka.

Kontrola rodzicielska jest jedną z częściej podejmowanych przez prywatnych detektywów czynności detektywistycznych. Ich zleceniodawcami są rodzice, a celem może być:

  • uzyskanie wiedzy na temat środowiska, w którym obraca się dziecko;
  • kontrola zażywania używek;
  • sprawdzenie realizacji obowiązku szkolnego;
  • pozyskanie informacji na temat aktywności dziecka w czasie wolnym;
  • sprawdzenie źródeł dochodu dziecka;
  • obserwacja zachowania dziecka i przestrzegania przez niego norm prawnych;

 


Autor: PR

Data: 4 maja 2017 r.