Koroner

Koroner – w krajach anglosaskich jest to urzędnik państwowy prowadzący dochodzenie we wszystkich sprawach niewyjaśnionych śmierci (przestępstwa, wypadki komunikacyjne, nagłe zgony). W powszechnej opinii błędnie utożsamiany jest z lekarzem sądowym (medykiem sądowym), ponieważ wcale nie musi on posiadać wykształcenia medycznego.

Historycznie koronerzy wybierani byli przez lokalne społeczności spośród osób cieszących się powszechnym uznaniem i zaufaniem. Dlatego niejednokrotnie byli to fryzjerzy, lokalni przedsiębiorcy, a nader często przedsiębiorcy pogrzebowi, którzy byli przyzwyczajeni do styczności ze zmarłymi. Niestety oznaczało to niskiej jakości dochodzenie i w przypadku przestępstw kończyło się zwykle niewykryciem sprawcy zabójstwa.

Dopiero na początku XX wieku zaczęto przykładać większą wagę do kompetencji medycznych koronera. W Stanach Zjednoczonych uzyskali oni tym samym nazwę „medical examiner”. Chociaż ustawodawstwo w różnych stanach w inny sposób określa ich kompetencje, to zwykle muszą mieć oni wykształcenie medyczne lub prawnicze.

W Polsce zaś koroner musi być z wykształcenia lekarzem i specjalistą z dziedziny medycyny sądowej. Jego rolą jest przede wszystkim wystawianie aktów zgonu oraz określanie przyczyny śmierci (a raczej wykluczanie udziału w niej osób trzecich).

 


Źródła:
1. Jürgen Thorwald: „Stulecie detektywów”. Znak 2009.

2. Wikipedia.

Autor: PR

Data: 27 stycznia 2017 r.