Koszty uruchomienia i prowadzenia działalności detektywistycznej

W jednym z poprzednich wpisów na temat uzyskiwania licencji detektywa wspomnieliśmy o samych kosztach formalnych związanych z jej zdobyciem i formalnym uruchomieniem własnej działalności detektywistycznej. Wynoszą one w przybliżeniu 5 000 PLN i obejmują uzyskanie licencji, wpis do rejestru działalności regulowanej MSWiA, badania lekarskie i psychologiczne oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC. Te koszty to jednak zaledwie tylko początek wydatków związanych z uruchomieniem własnego biura detektywistycznego.

Obok wspomnianych powyżej kosztów, należy pamiętać, że biuro detektywistyczne, jak każda inna działalność gospodarcza, wiąże się także z innymi kosztami. W zależności od wybranej formy jej prowadzenia oraz sposobu rozliczeń podatkowych, jednorazowe wydatki obejmują na przykład zakup kasy fiskalnej (około 1000 PLN), wyrobienie pieczątek czy nabycie materiałów biurowych. Wydatkiem może być także sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty związane z wpisem agencji detektywistycznej do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zdecydowanie boleśniejsze są jednak wydatki stałe, które ponosi detektyw bez względu na to, czy jego działalność jest rentowna czy nie. To głównie składka ZUS (w przypadku spółek cywilnych i jednoosobowych działalności gospodarczych), która wynosi ponad 1100 PLN. Księgowość to koszt od 100 PLN (w przypadku działalności gospodarczej) do nawet 1000 PLN (w przypadku spółek handlowych). Co roku trzeba odnawiać obowiązkowe ubezpieczenie OC działalności detektywistycznej i wykonywać sprawozdawczość na potrzeby Krajowego Rejestru Sądowego (spółki handlowe), a co dwa lata dokonywać przeglądu kasy fiskalnej.

Dodatkowe koszty ponosi biuro detektywistyczne zatrudniające detektywów oraz innych pracowników. Badania lekarskie, szkolenia BHP czy ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków także potrafią poważnie nadwyrężyć budżet firmy.

Podsumowując, samo prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej to przeciętny koszt miesięczny na poziomie 4000 PLN, na który składa się:

  • składka ZUS w kwocie około 1100 PLN;
  • wynajem siedziby biura wraz z opłatami z tym związanymi do koszt około 2000 PLN;
  • księgowość za cenę około 100 PLN miesięcznie;
  • opłaty za usługi telekomunikacyjne;
  • obsługa prawna;

To także jednak nie koniec kosztów w przypadku. Nawet jednoosobowe biuro, które chce skutecznie realizować zlecenia dla Klientów, musi zapewnić sobie odpowiednie zaplecze techniczne. Jeden niezawodny i zrywny samochód, bardzo wysokiej jakości sprzęt fotograficzny, kamery, lokalizatory, komputer do obróbki materiałów wizualnych to jednorazowa inwestycja na poziomie około 100 000 PLN albo miesięczny koszt użytkowania na poziomie 3000 PLN.

Jednak najpoważniejszym i zwykle najbardziej bolesnym kosztem prowadzenia firmy przez prywatnego detektywa są koszty marketingu i reklamy. Wiążą się one z dużym ryzykiem i nieprzewidywalnością. Czy to reklamy w wyszukiwarce, czy pozycjonowanie strony internetowej, czy ogłoszenia w gazecie, stanowią zwykle istotny wydatek dla małego biura detektywistycznego. Pozyskanie zleceń o wartości około 10 000 PLN wymaga zwykle nakładów na reklamę na poziomie około 2500 PLN.

Jak widać z powyższej pobieżnej i dość ogólnej kalkulacji, jednoosobowe biuro detektywistyczne musi się liczyć z miesięcznymi kosztami na poziomie około 10 000 PLN, co sprawia, że prywatny detektyw próg rentowności osiąga dopiero przy zrealizowaniu kilku zleceń o średniej wartości pomiędzy 2000 PLN a 4000 PLN. Trzeba zatem, w przypadku jednoosobowego biura detektywistycznego, od razu nastawić się na obrót na poziomie około 20 000 PLN, aby po potrąceniu zwiększonych nakładów na marketing móc zapewnić sobie optymalny poziom zysku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *