Licencje detektywa oraz wpisy do rejestru – statystyki

Portal detektywistyczny zwrócił się z wnioskiem o informację publiczną do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w dwóch sprawach. Pierwszą z nich była liczba licencji detektywa wydanych w całym kraju w latach 2012-2016. Drugą zaś liczba wpisów do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych w tym samym okresie.

Z otrzymanych od ministerstwa danych wynika, że w latach 2012-2016 wydano w Polsce następującą liczbę licencji detektywistycznych:

  • 2012 – 49
  • 2013 – 43
  • 2014 – 656
  • 2015 – 532
  • 2016 – 433

Zaś wpisów do rejestru działalności regulowanej w zakresie detektywistyki dokonano:

  • 2012 – 57
  • 2013 – 66
  • 2014 – 207
  • 2015 – 205
  • 2016 – 169

Jak widać z powyższego zestawienia, deregulacja zawodu detektywa przyczyniła się do kilkunastokrotnego wzrostu wydawanych licencji detektywa oraz trzykrotnego wzrostu liczby działalności gospodarczych świadczących usługi detektywistyczne. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że przed likwidacją egzaminu państwowego na prywatnego detektywa liczba rejestrowanych agencji i biur detektywistycznych była zbliżona do liczby nowych licencji. Teraz licencji detektywa wydaje się około trzykrotnie więcej niż powstaje firm detektywistycznych. Świadczy to, że spora część osób uzyskujących prawo do wykonywania zawodu znajduje zatrudnienie w już istniejących agencjach detektywistycznych (lub w pewien sposób legalizuje swoją pracę) albo nie wykonuje tego zawodu wcale.

W niedalekiej przyszłości zaprezentujemy zestawienia dotyczące detektywów (licencje oraz wpisy do rejestru) dla poszczególnych województw.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *