Niełatwa współpraca z prywatnym detektywem – rozwiązanie umowy

Współpraca Klienta z prywatnym detektywem nie zawsze się układa pomyślnie dla obu stron. Czasem brak jest nici porozumienia i zwykłej „chemii”, a czasem Zleceniodawca nie jest zadowolony z postępu sprawy w odniesieniu do wzrostu wartości rachunku za zamówione usługi detektywistyczne. Dlatego w tego typu przypadkach warto rozważyć rozstanie się w zgodzie i za porozumieniem stron.

Niestety do rzadkości należą umowy detektywistyczne, które pozwalają Klientowi łatwo odstąpić od nawiązanej już współpracy z detektywem, jeśli nie jest on w pełni usatysfakcjonowany realizacją zlecenia. Taka rezygnacja naturalnie wiąże się zawsze z koniecznością zapłaty wynagrodzenia za dotychczas wykonaną pracę, co jest podejściem uczciwym i wręcz oczywistym. Prawie zawsze Klient musi jednak uiścić przynajmniej część wynagrodzenia należnego detektywowi także za niezrealizowaną jeszcze cześć, nawet jeśli detektyw ten nie poniósł jeszcze żadnych związanych z tą częścią zlecenia kosztów. Mało tego, trafiają się na rynku usług detektywistycznych takie umowy, które Klienta odstępującego od współpracy na jakimkolwiek etapie, obligują do zapłaty nawet całości wynagrodzenia należnego za niewykonaną usługę.

Warto zatem zawierając umowę na usługi detektywistyczne wziąć pod uwagę taki hipotetyczny wariant rozwoju wypadków, że współpraca nie będzie układała się zgodnie z oczekiwaniami i sprawdzić, jak z takiej relacji będzie można się w świetle zawartej umowy wycofać i z jakimi kosztami dla Klienta będzie się to wiązać. Rozsądnym pomysłem wydaje się być także porównanie wzorców umów detektywistycznych proponowanych przez kilka działających na danym rynku biur detektywistycznych i na tej podstawie wyrobić sobie zdanie na temat tego, jak trudno może być się wyplątać z ewentualnie niekorzystnej współpracy.

Przerwane zlecenie potem zapewne chętnie dokończy inny detektyw lub agencja detektywistyczna. Dlatego warto uzyskać od poprzedniego Zleceniobiorcy rzetelny raport z przeprowadzonych dotychczas czynności oraz ustaleń faktycznych (wydanie takiego sprawozdania to obowiązek ustawowy detektywa, z którego rozwiązanie umowy w trakcie trwania zlecenia wcale go nie zwalnia). Pozwoli to nowemu wykonawcy zlecenia nie zaczynać sprawy od zera i zaoszczędzić przynajmniej część czasu i pieniędzy Klienta, a tym samym zmniejszyć nieco straty spowodowane nieudaną jego współpracą z poprzednią firmą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *