Przestępstwo komputerowe (cyberprzestępczość)

Przestępstwo komputerowe (cyberprzestępczość) – grupa przestępstw, których narzędziem jest urządzenie elektroniczne, a celem kradzież (najczęściej środków pieniężnych i wartości intelektualnej), oszustwo, nielegalne pozyskanie informacji, zniszczenie mienia, zaszkodzenie cudzemu wizerunkowi lub zemsta. Nierzadko przestępstwo komputerowe popełniane jest w celach ambicjonalnych, z żądzy sławy lub nawet z wyższych pobudek (tacy przestępcy komputerowi nazywani są hakerami).

Przykłady przestępstw komputerowych:

  • kradzież środków pieniężnych z rachunków bankowych,
  • szpiegostwo gospodarcze wykorzystujące kradzież danych elektronicznych,
  • kradzież własności intelektualnej,
  • mobbing elektroniczny i stalking,
  • terroryzm elektroniczny (cyberterroryzm),
  • kradzież danych osobowych,
  • zakłócanie funkcjonowania instytucji publicznych,
  • obrót treściami pedofilskimi.

 


Źródła:

1. Marek Wypych, Arkadiusz Sikorski: „Cyberprzestępc@!? …kto to jest?”. Zabrze: Centrum Kształcenia Praktycznego, 2010.

Autor: PR

Data: 29 grudnia 2016 r.