Wiktymologia

Wiktymologia – nauka pokrewna wobec kryminologii, zajmuje się badaniem ofiar przestępstw. Narodziła się pod koniec pierwszej połowy XX wieku jako próba odpowiedzi na pytanie o rolę ofiary w czynach zabronionych i chęć wieloaspektowego zajęcia się pomocą pokrzywdzonym. Twórcami wiktymologii jako oddzielnej nauki są Rumun Hans von Henting oraz Niemiec Benjamin Mendelsohn.

 


Źródła:

1. J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski: „Kryminologia”. Gdańsk 2008.

2. Wikipedia.

Autor: PR

Data: 28 stycznia 2017 r.