William Herschel

William Herschel – brytyjski urzędnik w Indiach, który w drugiej połowie XIX wieku jako pierwszy człowiek zaczął w praktyce stosować ślady linii papilarnych w identyfikacji ludzi. Ślad dłoni, a następnie samych palców, wykorzystywał jako podpis przy zawieranych umowach, w ewidencjach urzędowych oraz na listach płac swoich pracowników. W oparciu o kilkanaście lat doświadczenia oraz naocznych obserwacji doszedł do wniosku, że kształt linii papilarnych jest niezmienny, a tym samym może służyć za powszechny system identyfikacji, także więźniów i przestępców. Dlatego zwrócił się już w 1877 roku w liście do swoich przełożonych z wynikami swoich badań oraz z sugestią, aby zechcieli rozważyć wdrożenie jego odkrycia w życie. Niestety, jego sugestie nie spotkały się z żadnym odzewem.

W latach 80. XIX wieku był zaangażowany w spór z Henrym Fauldsem na łamach magazynu „Nature” dotyczący pierwszeństwa odkrycia zjawiska niezmienności linii papilarnych o ludzi przez całe życie.

 


Źródła:

1. Jürgen Thorwald: „Stulecie detektywów”. Znak 2009.

Autor: PR

Data: 1 stycznia 2017 r.