Zagardlenie – powieszenie, zadzierzgnięcie i zadławienie

Zagardlenie – uduszenie spowodowane przez bezpośredni i mechaniczny ucisk na szyję człowieka. Wyróżnia się trzy główne rodzaje zagardlenia:

  • powieszenie, które polega na uciśnięciu narządów szyi pod ciężarem własnego ciała powieszonego na pętli okalającej szyję,
  • zadzierzgnięcie, które polega na użyciu siły rąk do zaciśnięcia pętli wokół szyi,
  • zadławienie, które polega na bezpośrednim ucisku rąk na szyję.

Zadzierzgnięcie przeważnie, a zadławienie zawsze są skutkiem przestępstwa. Powieszenie zaś to nie tylko najbardziej popularny w świecie sposób wykonywania kary śmierci, ale także częsty sposób samodzielnego odbierania sobie życia.

 


Źródła:
1. J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski: „Kryminologia”. Gdańsk 2008.

Autor: PR

Data: 7 stycznia 2017 r.