Agencja detektywistyczna (biuro detektywistyczne)

Agencja detektywistyczna (inaczej biuro detektywistyczne) – podmiot gospodarczy prowadzący działalność w obszarze usług detektywistycznych. Działalność tych przedsiębiorstw podlega w myśl ustawy o usługach detektywistycznych regulacjom. To znaczy, że świadczyć je mogą tylko podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Aby taki wpis uzyskać, firma chcąca prowadzić biuro detektywistyczne musi spełnić kilka wymogów formalnych – dokonać zgłoszenia, wnieść stosowne opłaty, posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz zatrudniać przynajmniej jednego licencjonowanego detektywa.

Forma prawna agencji detektywistycznej może być praktycznie dowolna. Nie można jej jedynie prowadzić w formie spółki partnerskiej, ale może to być zarówno działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka osoba lub spółka kapitałowa.

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, agencja detektywistyczna musi być gotowa do poddania się kontroli w zakresie poprawności prowadzenia dokumentacji, przestrzegania zapisów zawartych w ustawie o usługach detektywistycznych oraz stosowania polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych.


Źródła:
1. Ustawa o usługach detektywistycznych z dnia 6 lipca 2001 roku, z późniejszymi zmianami.

2. http://biuro-sledcze.com.pl

Autor: PR

Data: 22 stycznia 2017 r.