Detektyw (prywatny detektyw)

Detektyw (także prywatny detektyw) – potocznie osoba prowadząca śledztwo. W sensie szczególnym to funkcjonariusz służb mundurowych zajmujący się sprawami kryminalnymi lub osoba fizyczna posiadająca uprawnienia (m.in. licencję detektywa) do wykonywania czynności detektywistycznych wymienionych w ustawie o zawodzie detektywa (tak zwany prywatny detektyw).

Czynnościami detektywistycznymi zastrzeżonymi tylko dla detektywów zgodnie ze stanem na koniec 2016 roku są „czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach” w zakresie:

  • spraw dotyczących stosunków prawnych osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych (sprawy majątkowe, nieuczciwa konkurencja, naruszanie tajemnicy handlowej);
  • sprawdzania informacji dotyczących odszkodowań;
  • poszukiwania osób (zaginionych i ukrywających się) i mienia;
  • pozyskiwania informacji w sprawach karnych;

Wykonywanie powyższych usług bez spełnienia wymogów ustawowych (np. bez licencji detektywa) jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności.

Zawód detektywa w Polsce podlega regulacji w oparciu o ustawę o usługach detektywistycznych z dnia 6 lipca 2001 roku. Ten akt prawny na przestrzeni ostatnich 15 lat ulegał dość licznym zmianom, z których najważniejsza była tak zwana deregulacja zawodu detektywa, która zaczęła obowiązywać od stycznia 2014 roku. Począwszy od tej daty uzyskanie licencji detektywa jest łatwiejsze o polega praktycznie tylko na spełnieniu wymogów formalnych. Nie ma już żadnych egzaminów, od których zdania uzależnione jest prawo wykonywania zawodu.

 


Źródła:
1. Ustawa o usługach detektywistycznych z dnia 6 lipca 2001 roku, z późniejszymi zmianami.

2. http://biuro-sledcze.com.pl

Autor: PR

Data: 31 grudnia 2016 r.