Przestępca

Przestępca to osoba fizyczna, która popełnia czyn uznawany w świetle obowiązującego prawa karnego za przestępstwo. W potocznym znaczeniu każdy sprawca czynu zabronionego. Ściśle zaś to tylko ten, któremu dokonanie przestępstwa udowodniono.

Wybrane typy przestępców:

  • nieletni, który w chwili popełnienia przestępstwa nie miał ukończonych 17 lat życia;
  • młodociany, który w chwili popełnienia przestępstwa nie miał ukończonych 21 lat oraz w chwili orzekania w pierwszej instancji 24 lat;
  • powrotny, który ponownie popełnia przestępstwo (recydywista);
  • zawodowy, dla którego popełnianie przestępstw jest źródłem utrzymania.

 


Źródła:

1. T. Hanausek, K. Sławik: „Wprowadzenie do kryminalistyki i kryminologii”. Bydgoszcz 1995.

Autor: PR

Data: 30 grudnia 2016 r.