Przestępstwo

Przestępstwo to czyn człowieka, kryminalnie bezprawny (wbrew konkretnemu przepisowy karnemu), społecznie szkodliwy w stopniu bardziej niż znikomym, zawiniony (czyli popełniony przez osobę dorosłą, mogącą kierować swoim postępowaniem i nie podlegający pod ustawowe wyłączenia winy).

W rozumieniu potocznym przestępstwo to złamanie przepisu kodeksu karnego, czyn społecznie szkodliwy.

 


Źródła:

1. J.Warylewski. Prawo karne – Część ogólna.

Autor: PR

Data: 28 stycznia 2017 r.