Medycyna sądowa

Medycyna sądowa – nauka zajmująca się kwestiami medycznymi w kontekście zagadnień sądowych i prawnych. Jest nauką pomocniczą dla wielu innych dziedzin, np. kryminologii, kryminalistyki. Do zadań medyków sądowych należą m.in. następujące kwestie:

  • identyfikacja tkanek;
  • ustalanie przyczyny zgonu;
  • ustalanie czasu zgonu;
  • ustalanie ojcostwa;
  • oględziny zwłok;
  • sekcje zwłok;
  • analiza urazów wypadków komunikacyjnych;
  • analiza uszczerbku na zdrowiu w wyniku przestępstwa;

Medycyna sądowa często jest błędnie utożsamiana z patomorfologią, która to nauka zajmuje się jedynie zmianami morfologicznymi zachodzącymi w tkankach i narządach. Zaś lekarz sądowy (medyk sądowy) błędnie jest utożsamiany z koronerem, który jest stanowiskiem urzędniczym w krajach anglosaskich prowadzącym dochodzenie w sprawie niewyjaśnionych śmierci.

 


Źródła:
1. Jürgen Thorwald: „Stulecie detektywów”. Znak 2009.

2. Wikipedia.

Autor: PR

Data: 27 stycznia 2017 r.