Przestępca komputerowy

Przestępca komputerowy – osoba dopuszczająca się przestępstw komputerowych.

Stereotyp przestępcy komputerowego:

 • inteligentny,
 • umysł ścisły, matematyczny, analityczny,
 • obeznany z technologią,
 • osoba z trudnościami w kontaktach międzyludzkich,
 • osoba samotna,
 • ktoś skrzywdzony w dzieciństwie,
 • ktoś walczący z systemem,
 • zły człowiek, który jest słaby fizycznie.

Kim naprawdę są najczęściej przestępcy komputerowi w świetle praktyki kryminologicznej:

 • zwykłymi przestępcami, którzy ulegli złudzeniu niskiej wykrywalności przestępstw w cyberprzestrzeni,
 • osobami z przeciętną wiedzą w zakresu informatyki, co pozwala na relatywnie wysoki wskaźnik wykrywania tego typu przestępstw,
 • osobami o niskiej świadomości penalizacji podejmowanych czynów,

„Kultura” przestępców komputerowych:

 • typy (hierarchia): haker, cracker, pirat, script kiddie, lamer, noob,
 • słownictwo: ladmin, luser, troll, itp.,
 • elementy kodeksu honorowego: białe i czarne kapelusze, wolność tworzenia, wolność w dostępie do wiedzy, wolność form dzielenia się wiedzą.

Najbardziej znani przestępcy komputerowi na świecie: Kevin Mitnick, Kevin Poulsen, Gary McKinnon („Solo”), Adrian Lamo, Jonathan James.

 


Źródła:

1. Marek Wypych, Arkadiusz Sikorski: „Cyberprzestępc@!? …kto to jest?”. Zabrze: Centrum Kształcenia Praktycznego, 2010.

Autor: PR

Data: 29 grudnia 2016 r.