Stalker

Stalker – osoba, która popełnia przestępstwo stalkingu, czyli uporczywego nękania innej osoby.

Stalkerzy wykorzystujący do nękania kanał internetowy, nazywani są cyberstalkerami.

 


Źródła:

1. Ustawa Kodeks Karny z dnia 6 czerwca 1997 roku, z późniejszymi zmianami, stan na 2 stycznia 2017 roku.

2. J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski: „Kryminologia”. Gdańsk 2008.

Autor: PR

Data: 21 stycznia 2017 r.